[1]
Sylla, B. 2020. Anti-dualism in the discourse on the Anthropocene. Ethics, Politics & Society. 3, 1 (Dec. 2020), 171-188. DOI:https://doi.org/10.21814/eps.3.1.107.